Kominy-Wiki

Komin wentylacyjny | Przewód wentylacyjny

Przewodem wentylacyjnym nazywamy rurę o przekroju okrągłym lub prostokątnym, wewnątrz której transportowane jest powietrze. Przewody wentylacyjne mogą przebiegać poziomo, pionowo lub skośnie, a kierunek przepływu powietrza jest dowolny. Ruch powietrza w przewodach wentylacyjnych wymuszony jest pracą wentylatorów lub dmuchaw.

Kominy wentylacyjne, to szczególny rodzaj przewodów wentylacyjnych. Są to rury o przekroju okrągłym lub prostokątnym, w przeważającej większości usytuowane pionowo, pracujące w sposób samoczynny. Do prawidłowej pracy komina wentylacyjnego wymagane jest, aby powietrze wewnątrz komina miało niższą gęstość (czyli wyższą temperaturę) od powietrza otaczającego. Powietrze lżejsze unosząc się do góry wywołuje przepływ powietrza w kominie. Kominy wentylacyjne najlepiej funkcjonują w czasie zimy i w okresach przejściowych.

Zgodnie z wymogami przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych oraz powinny posiadać stosowną do przeznaczenia wytrzymałość mechaniczną.

Więcej informacji

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy