Kominy-Wiki

UL-certyfikat

Założona w 1894 r. Underwriters Laboratories (UL) jest organizacją, która testuje produkty.

UL sprawdza firmy, ich produkty i materiały, komponenty i systemy. Jeżeli szczególne wymagania zostaną spełnione, towary mogą zostać oznaczone za opłatą oznaczeniem "UL". Underwriters Laboratories opracował ponad 1300 standardów bezpieczeństwa, również w zakresie systemów kominowych. Oprócz bezpieczeństwa elektrycznego, artykuły są również testowane pod kątem łatwopalności i zagrożeń mechanicznych. Znak "UL" jest dowodem reprezentatywnych próbek odpowiedniego produktu i zgodności z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy