Kominy-Wiki

Certyfikat CE

Certyfikat-CE - obecnie wszystkie wyroby kominowe powinny być oznakowane znakiem europejskim CE, co daje gwarancje że producent oraz  wyrób kominowy spełnia warunki mymagane przez prawo budowlane i zcharmonizowane normy europejskie dotyczące kominów. Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o wyrobach budowlanych. Dzięki zmianie przepisów polski rynek wyrobów budowlanych stał się w pełni spójny z rynkiem europejskim. Nowelizacja ta była wynikiem obowiązującego od dnia 1 lipca 2013 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych.

Więcej informacji

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy