Kominy-Wiki

Paliwo

Paliwo jest substancją chemiczną, której zmagazynowana energia może zostać przekształcona w energię użytkową poprzez spalanie.

Istnieją różne rodzaje paliw, takie jak stałe, ciekłe i gazowe. Kategoria paliw stałych obejmuje drewno, pellet i węgiel. Olej opałowy i alkohole należą do gazu płynnego i naturalnego, biogazu i gazu płynnego do paliw gazowych. W zależności od rodzaju paliwa muszą być spełnione różne wymagania układu wydechowego.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy