Kominy-Wiki

Podciśnienie

Podciśnienie, to ciśnienie niższe od atmosferycznego. Ciekawe jest, że maksymalne podciśnienie, jakie można wytworzyć to 101300Pa. Mówimy wówczas o próżni. Niewielkie podciśnienia definiujemy w [Pa] (paskal), a większe w [mbar] (milibar 1mbar=100P) lub [kPa] (kilopaskal 1kPa=1000Pa). W technice kominowej podciśnienie występuje od początku. Każdy komin, który pracuje w sposób naturalny, z wykorzystanie różnicy gęstości gazów o różnych temperaturach posiada wewnątrz podciśnienie.

Do prawidłowej pracy nawet dużych kotłów starego typu (z otwartą komorą spalania) wystarcza podciśnienie 10-30Pa. Różnica ciśnień wytworzona przez komin zapewnia pokonanie zassanie do kotła odpowiedniej ilości powietrza oraz pokonanie oporów przepływu spalin przez kocioł, czopuch i komin.

Ze względów ekologicznych instalacje spalające paliwa stałe, a pracujące w podciśnieniu uzbrajane są w układy odpylania spalin. Za kotłem montowane są filtrocyklony, filtry workowe lub elektrofiltry. Podciśnienie w takich instalacjach zapewnia wentylator promieniowy przystosowany do pracy w wysokich temperaturach, a wartość podciśnienia sięga 2,5-3kPa.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy