Kominy-Wiki

Podciśnienie

Nadciśnienie, to z definicji ciśnienie wyższe od ciśnienia otaczającego (atmosferycznego). W systemach kominowych układy pracujące w nadciśnieniu pojawiły się stosunkowo niedawno, wraz z opracowaniem i wdrożeniem do sprzedaży nowoczesnych kotłów kondensacyjnych. Niska temperatura spalin emitowanych przez bardzo wydajne kotły sprawia, że komin do tych urządzeń, dobrany na podstawie wymaganego ciągu byłby bardzo duży i kosztowny. W kotłach kondensacyjnych stosuje się niewielkie przekroje kominów w stosunku do urządzeń z otwartą komorą spalania, a przepływ spalin jest wymuszony wentylatorem. Wielkość nadciśnienia wytworzonego w kotle jest równa oporom przepływu spalin w kominie. Standardowo wartość ta nie przekracza 200Pa.

W urządzeniach innego typu, np. agregatach prądotwórczych, konieczne jest zastosowanie systemów bardziej odpornych. Na wylocie spalin z agregatu znajduje się szereg urządzeń, a sam komin stanowi jedynie zakończenie instalacji. Tłumik hałasu, klapy b-pass’u, ekonomizery powodują znaczne opory przepływu, dlatego systemy stosowane do odprowadzenia spalin w takich instalacjach atestowane są do nadciśnienia 5000Pa.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy