Kominy-Wiki

Obliczeniowe parametry spalin

Trzy podstawowe parametry niezbędne do określenia optymalnej średnicy komina to, temperatura spalin (° C), przepływ masowy spalin (g/s, kg / s i kg / h) ciśnienie spalin (Pa). Są one często określane jako potrójny parametr spalin. Obok czynnej wysokości komina mają one zasadniczy wpływ do poprawnego określenia średnicy kanału kominowego a co za tym idzie poprawnej pracy układu kominowego.

 

Temperatura spalin jest parametrem potrzebnym do obliczania różnicy ciśnień w kominie (w przypadku układów podciśnieniowych tak zwanego ciągu kominowego). Podciśnienie w kominie (ciąg kominowy) powinno co najmniej osiągnąć minimalne ciśnienie wymagane dla urządzenia grzewczego (podane jest w DTR kotła lub kominka), aby spaliny mogły być odprowadzane przez komin do atmosfery a do komory spalania urządzenia grzewczego dostarczana odpowiednia ilość świeżego powietrza. Dzięki odpowiedniemu dobraniu średnicy komina ciąg kominowy będzie optymalny, a proces spalania będzie przebiegał prawidłowo co ma zasadniczy wpływ na sprawność urządzenia grzewczego. Jednostką ciśnienia jest Pascal (Pa).

 

Podczas procesu spalania powstałe gazy spalinowe mieszają się z nadmiarem powietrza i parą wodną, co zwiększa masę spalin. Przepływ masowy gazów spalinowych jest wynikową mieszaniny gazów w spalinach na jednostkę czasu, którą wytwarza konkretne urządzenie cieplne. Jest on wyrażony w gramach na sekundę (g / s) lub w kilogramach na godzinę (kg / h).

 

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy