Kominy-Wiki

Temperatura spalin

Temperatura spalin jest temperaturą gorących gazów spalinowych. Temperatura zależy od paliwa oraz rodzaju spalania i generatora ciepła. Aby osiągnąć maksymalne wykorzystanie energii, temperatura spalin powinna być jak najniższa (w zależności od projektu).

Przy wyborze odpowiedniego układu wydechowego, oprócz rodzaju kominka i stosowanego paliwa, należy uwzględnić oczekiwaną temperaturę spalin.

Aby zapobiec gromadzeniu się sadzy w układzie wydechowym, zwłaszcza w kominach murowanych jednokomorowych i starszych, należy zapewnić, aby temperatura spalin (przy szczycie komina) nie była niższa niż 60 ° C. Stąd ryzyko kondensacji wilgoć zawarta w spalinach jest zminimalizowana.

Podczas odbioru kominka kominiarz sprawdza, czy układ wydechowy jest odpowiedni dla temperatur powstających w spalinach.

Więcej informacji

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy