Kominy-Wiki

Kaskada Kominowa

Kaskady kominowe mają zastosowanie w przypadku gdy w pomieszczniu kotłowni zainstalowanych jest kilka kotłów z zamkniętą komorą spalania pracujących w kaskadzie hydraulicznej. Spaliny z urządzeń grzewczych są odprowadzane za pośrednictwem wspólnego kolektora spalinowego umożliwiającego odprowadzenie gazów spalinowych jednocześnie ze wszytkich urządzeń.

Tego typu rozwiązanie odprowadzania spalin z kotłów pracujących w systemie kaskadowym ogranicza konieczność budowy kilku osobnych kominów. W zamian instalowany jest jeden zbiorczy komin, wspólny dla wszystkich kotłów podłączonych do poziomego kolektora znajdującego się w kotłowni. Ma to wpływ na obniżenie kosztów inwestycyjnych oraz znacznie ogranicza czas, który byłby potrzebny do montażu osobnych kominów dla każdego z kotłów. System może być stosowany zarówno w nowo budowanych jak i modernizowanych obiektach.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy