Kominy-Wiki

Klasyfikacja kominów

Klasyfikacja komina daje jasne informacje o możliwym zakresie jego zastosowania. Pomaga w doborze odpowiedniego komina do urządzenia grzewczego. Dzięki klasyfikacji dowiemy się o jego temperaturze pracy oraz klasie odporności na pożar sadzy czy korozję. Skalę odporności na pożar sadzy charakteryzują symbole (G - odporny, O - nieodporny). Klasyfikacja kominów metalowych ze względu na odporność korozyjną określana jest według rodzaju zastosowanego plaiwa i prezentowana jest w 3 klasach odporności.

Odporność na działanie kondensatu  oraz ciśnienie wystepujące w kominie to kolejne grupy klasyfikacji której poddawane są systemy kominowe.

Klasa N charakteryzuje komin pracujący w podciśnieniu - dla ciśnienia wewnątrz komina niższego od atmosferycznego od 1 do 20 Pa.

Klasa P charakteryzuje komin pracujący w nadciśnieniu - dla ciśnienia wewnątrz komina wyższego od atmosferycznego od 20 do 200 Pa.

Klasa H charakteryzuje komin pracujący w wysokim nadciśnieniu - dla bardzo wysokim ciśnień wewnątrz komina (od 200 do 5000 Pa).

Odporność systemu kominowego na działanie kondensatu określa się symbolem (W) czyli odporny na działanie kondensatu lub oznaczeniem (D) jako nie odporny na działanie kondensatu. 

 

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy