Kominy-Wiki

Klapy spalinowe

Klapy spalinowe montowane są w systemach kominowych pomiędzy kotłem a emiterem pionowym (kominem). Zadaniem klap spalinowych może być:

  • regulacja ciągu kominowego zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem mocy kotła
  • odcięcie kotła od komina w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem powietrza przez komin i wychładzaniem pomieszczeń w czasie przerw w pracy kotła
  • odcięcie kotła od wspólnego komina, dla zabezpieczenia przed przedmuchem spalin z innych urządzeń pracujących równolegle i podpiętych do tego samego emitera pionowego
  • wykonanie obejścia (by-pass) urządzeń pomocniczych, np. filtra, ekonomizera itp.

Klapy spalinowe mogą posiadać napęd ręczny, siłownik elektryczny lub pneumatyczny. W każdej wersji sterowania klapa może być wyposażona w dodatkowe styki pomocnicze, które pokazują aktualny stan klapy (zamknięta/otwarta). Automatyzacja procesów otwierania i zamykania klap poprawia szybkość działania, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo użytkowania systemów spalinowych i wyklucza ryzyko związane z wystąpieniem błędów człowieka.

W ofercie Jeremias znajdują się klapy w średnicach 80-1000mm w wielu rozwiązaniach systemowychci przeznaczone do szerokiej gamy parametrów pracy.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy