Kominy-Wiki

Klapy przeciwwybuchowe

Systemy kominowe projektowane są do odprowadzania spalin z procesów spalania. W normalnych warunkach pracy temperatury i ciśnienia występujące wewnątrz przewodów spalinowych są zgodne z założeniami i nie jest konieczne stosowanie elementów zabezpieczających. Zdarzają się jednak awarie, które mogą spowodować nagły wzrost ciśnienia w kominie do wartości powodującej jego uszkodzenie. Do najczęstszych przyczyn należy zanik płomienia przy dalszym podawaniu paliwa (np. gazu). Wówczas po przywróceniu płomienia nadmiar niespalonego gazu wymieszany z powietrzem ulega reakcji bardzo dynamicznego spalania, czyli wybuchu.

Układy spalinowe można zabezpieczyć przed skutkami wybuchu montując w odpowiednim miejscu tzw. klapy przeciwwybuchowe. Przy wzroście ciśnienia element zamykający klapy otwiera się i wypuszcza na zewnątrz nadmiar gazu, powodując spadek ciśnienia. Klapy projektowane są do pracy w różnych ciśnieniach roboczych. Sprężyny dociskające element zamykający mają różną charakterystykę i w związku z tym mogą rozpocząć otwieranie przy różnych ciśnieniach. Aby zminimalizować wpływ bezwładności na szybkość reakcji, element zamykający wraz z układem sprężyn jest możliwie jak najlżejszy. Zazwyczaj nawet drobne otwarcie wystarcza aby ustabilizować pracę i zapobiec dalszemu wzrostowi ciśnienia.

Do pełnego zabezpieczenia układów spalinowych potrzebne są również klapy zabezpieczające przed implozją.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy