Kominy-Wiki

Odporność ogniowa | Klasy odporności ogniowej

Klasy ogniowe wyrobów budowlanych określane są na podstawie badań i oceny wyników wg norm wspólnych dla wszystkich krajów unijnych. W Polsce zgodnie z Normą PL-EN 13501-2. Przepisy budowlane dotyczące ochrony przeciwpożarowej opierają się na charakterystyce rozwoju pożaru (standardowej krzywej pożarowej). Wymagania dotyczące odporności ogniowej dla materiałów i konstrukcji definiowane są w zależności od typu budynku, jego rozmiaru, wielkości obciążenia pożarowego i funkcji, jaką ten budynek pełni.

Odporność ogniowa materiałów z których są wykonane części budynków klasyfikowane są na podstawie ich reakcji na ogień i mają one kluczowe znacznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

natomiast elementy przegród stosowane w budynkach takie jak dachy, ściany, podłogi, sufity, obudowy szachtów a także systemy budowlane, w tym kanały powietrzne i rury są klasyfikowane na podstawie ich odporności ogniowej. Klasy odporności ogniowej  zostały opracowana na podstawie wymagań funkcjonalnych, ich właściwości przeciwpożarowe są testowane w warunkach pełno wymiarowych.

Odporność ogniową konstrukcji ustala się, uwzględniając:

- R - nośność ogniową
- E - szczelność ogniową
- I - izolacyjność ogniową/termiczna

Kryteria uzupełniające stosowane do niektórych rodzajów elementów budynków:

- Natężenie promieniowania- wskazuje, jak długo element zapobiega przepuszczaniu ciepła promieniowania pod wpływem ognia
- M - odporność mechaniczna - określa odporność na działanie mechaniczne w przypadku pożaru

Odpowiednio do oporu ogniowego elementy budowlane dzieli się na następujące klasy odporności ogniowej wg. normą PL-EN-13501-2:

• REI30 (hamowanie rozprzestrzeniania się ognia): czas trwania odporności ogniowej min. 30 minut,
• REI60 (silne hamowanie rozprzestrzeniania się ognia): min. 60 minut,
• REI90 (odporność ogniowa): min. 90 minut,
• REI120 (odporność ogniowa): min. 120 minut
• REI180 (wysoka odporność ogniowa): co najmniej 180 minut.

Elementy budowlane o odporności REI120 i REI180 są zwykle stosowane w budynkach, które mają bardzo wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej..

Przykład:

Jeśli w przypadku pożaru wzrośnie temperatura po stronie odwróconej od ognia, przegroda zostanie przypisana do klasy odporności ogniowej REI30, nawet jeśli byłaby znacznie lepsza pod względem nośności i zamknięcia pomieszczenia.

Nowe kryteria wydajności zgodne z DIN EN 13501 pozwalają jednak na osobne rozważenie właściwości ognioodporności.

Jeżeli wspomniana konstrukcja ściany pozostanie stabilna do 100 minut w przypadku pożaru, można ją sklasyfikować za pomocą skrótu R 90, nawet jeśli szczelność ogniowa pomieszczenia zostanie naruszona po 70 minutach, a izolacja termiczna po 40 minutach. Jeśli nośność ogniowa i szczelność pomieszczenia są rozpatrywane łącznie, ściana jest klasyfikowana według RE 60, REI 30 jest klasą odporności ogniowej, jeśli uwzględni się również izolację termiczną.

 

 

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy