Kominy-Wiki

Komin prefabrykowany

W nowoczesnym budownictwie odchodzi się coraz częściej od czasochłonnych i pracochłonnych technologii. Przy stawianiu ścian, czy układaniu stropów, coraz częściej na budowę, zamiast cegieł, dostarczane są gotowe półfabrykaty i płyty, gotowe do montażu.

Podobnie sytuacja wygląda z kominami. Większość kominów murowanych, ze względu na zbyt długi czas wznoszenia i małą powtarzalność, zastępuje się obecnie kominami prefabrykowanymi. Termin ten może dotyczyć zarówno kominów systemowych, gdzie dostarczane odcinki montuje się w kompletny komin oraz kominów gotowych.

Kominy gotowe są to zazwyczaj konstrukcje samonośne, precyzyjnie zaprojektowanie do konkretnego zastosowania i stawiane na wcześniej przygotowanym fundamencie. Na takie kominy mówimy też „przemysłowe”, ponieważ najwięcej takich rozwiązań znajduje swoje zastosowanie w instalacjach przemysłowych.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy