Kominy-Wiki

Podciśnieniowe klapy odprężające|Klapy Żukowskiego

Zjawisko opisane przez Żukowskiego wystąpić może w każdym układzie spalinowym. W samochodach starszego typu, przy złej regulacji lub braku zapłonu dochodziło do charakterystycznego strzelania z rury wydechowej. W kominie występuje identyczne zjawisko. Nagły wzrost ciśnienia powoduje zwiększenie prędkości w kominie, a w następstwie nagły spadek ciśnienia. Może się również zdarzyć sytuacja, gdy w kotle zanika płomień i rozpędzone w kominie spaliny działają jak tłok wytwarzając podciśnienie w zamkniętym jednostronnie układzie.

Cienkościenne systemy kominowe są bardzo wrażliwe na podciśnienie, zwłaszcza w większych średnicach (>350mm). W pracy normalnej podciśnienie jest na poziomie kilkunastu paskali, a podczas implozji występuje chwilowy wzrost do kilku, a nawet kilkunastu tysięcy paskali.

Układy odprowadzenia spalin zabezpiecza się przed skutkami implozji przez montaż odpowiednich klap, tzw. klap Żukowskiego (od nazwiska człowieka, który jako pierwszy badał i opisał to zjawisko). Klapa posiada płytę zamykającą, która podtrzymywana jest sprężyną lub układem sprężyn. Przy wzroście podciśnienia sprężyny uginają się, a klapa się rozszczelnia dopuszczając do komina powietrze zewnętrzne i stabilizując ciśnienie. Nawet minimalne otwarcie klapy może zabezpieczyć układ kominowy przed zniszczeniem, dlatego w połączeniu z klapami przeciwwybuchowymi, klapy Żukowskiego stanowią najlepsze zabezpieczenie instalacji kominowej przed skutkami nagłych zmian ciśnienia wewnątrz instalacji.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy