Kominy-Wiki

Centralne ogrzewanie | Ciepło systemowe

Ciepło systemowe jest wytwarzane w elektrociepłowniach (jako odpadowe do zagospodarowania) lub ciepłowniach zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości miast, skąd za pomocą sieci ciepłowniczych (systemu rurociągów) dostarczane jest do budynków pod postacią bardzo ciepłej wody lub pary. Sąsiedztwo aglomeracji miejskich, wymusza budowanie wysokich przemysłowych kominów, zazwyczaj wolnostojących odprowadzające spaliny z kotłów energetycznych ciepłowni lub elektrociepłowni. Wpływ na wysokość mają przepisy obowiązujące w danym kraju, wynikające z lokalnych uwarunkowań prawnych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Więcej informacji

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy