Kominy-Wiki

System odprowadzania spalin

Systemy odprowadzania spalin (systemy kominowe) ogólnie można podzielić na nadciśnieniowe oraz podciśnieniowe. Zadaniem systemów odprowadzania spalin, jest ewakuacja gazów spalinowych powstałych w urządzeniu grzewczym do atmosfery np. z kotłów wodnych, kotłów parowych, kominków, agregatów prądotwórczych ,BHKW, turbin gazowych, kotłów energetycznych w elektrociepłowniach. Systemy spalinowe powinny być wyposażone w niezbędne elementy gwarantujące wieloletnią i bezpieczną pracę układu jak:

- Zbiornik kondensatu (miska kondensacyjna) wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina, w przypadku występowania spalin mokrych.

- Otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia przewodu kominowego z kotłem zamykany szczelnymi drzwiczkami.

- Trójnik przyłączeniowy umożliwiający przyłączenie czopucha do części pionowej komina.

- Rury - kanału kominowe

- Ustnik lub płytę wieńczącą komin.

- elementy wspomagające jak, tłumiki spalin, nasady poprawiające ciąg kominowy, regulatory ciągu.

 

Systemy odprowadzania spalin pracujące w podciśnieniu:
Są to układy w których ciśnienie statyczne jest niższe niż ciśnienie atmosferyczne w bezpośredniej bliskości komina (układy z tzw. naturalnym ciągiem kominowym). Gazy spalinowe z przyłączonego urządzenia grzewczego są transportowane do atmosfery przez naturalnie występującą w kominie różnicę ciśnień.

Systemy odprowadzania spalin pracujące w nadciśnieniu:
System w którym wewnętrzne ciśnienie statyczne jest wyższe niż ciśnienie statyczne w bezpośredniej bliskości komina. Gazy spalinowe z przyłączonego urządzenia grzewczego są transportowane do atmosfery w sposób wymuszony przez wentylator mechaniczny.

Systemy odprowadzania spalin do pracy w trybie suchym:
Systemy w których nie występuje wykraplanie kondensatu ze spalin na wewnętrznych ściankach komina, nominalna temperatura spalin jest wyższa od punktu rosy pary wodnej gazów spalinowych.

Systemy odprowadzania spalin do pracy w trybie mokrym:
Układy w których temperatura na wewnętrznej ściance komina może być niższa od temperatury punktu rosy pary wodnej gazów spalinowych. Tego rodzaju rozwiązaniom stawiane są wysokie wymagania takie jak szczelność układu w klasie P1-nadciśnienie do 200 Pa lub H1 nadciśnienie w klasie H1 oraz odpowiednia odporność na korozję.

Więcej informacji

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy