Kominy-Wiki

Spaliny

Gazy spalinowe powstają w procesie konwersji paliw kopalnych (ropy naftowej, gazu, węgla), drewna i biomasy. Składają się głównie z sadzy, tlenków azotu, tlenku węgla i dwutlenku węgla oraz cząstek stałych. W zależności od podłączonego urządzenia grzewczego należy podjąć odpowiednie środki w celu redukcji cząstek stałych.

Spaliny są odprowadzane przez naturalny ciąg komina w podciśnieniu lub przez dmuchawy w nadciśnieniu.

Układ wydechowy zastosowany w tym celu musi być dostosowany do odpowiedniego trybu pracy.

Więcej informacji

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy