Kominy-Wiki

Zbiorcze systemy kominowe

W budynkach wielorodzinnych, w których zastosowany jest indywidualny kocioł grzewczy dla każdego mieszkania, pojawia się problem z odprowadzeniem spalin z tych urządzeń. Budowa oddzielnego komina dla każdego kotła byłaby bardzo kosztowna i zajęłaby sporo cennej powierzchni. Do prawidłowego odprowadzenia spalin w takich rozwiązaniach stosuje się systemy zbiorcze kominów, w których do jednego wspólnego pionu podłączone są kotły z kilku kondygnacji.

Miejsca montażu kotłów wybierane są w taki sposób, aby odległość od pionowego kolektora była stosunkowo niewielka i mniej więcej równa dla każdego urządzenia. Średnica pionu kominowego musi być tak dobrana, aby zapewnić odbiór spalin z każdego urządzenia, nawet przy równoległej pracy wszystkich urządzeń jednocześnie. Dodatkowo konstrukcja pionu lub przesunięcie miejsca podłączenia poszczególnych kotłów zabezpiecza przed niekontrolowanym „przedmuchem” spalin między urządzeniami.

Zastosowanie systemów zbiorczych wprowadza znaczne oszczędności przy budowie oraz podczas użytkowania. Przykładowo dla budynku o pięciu kondygnacjach i trzydziestu lokalach potrzebujemy zamontować i serwisować (przeglądy kominiarskie) jedynie sześć kominów zbiorczych zamiast trzydziestu kominów indywidualnych.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy