Kominy-Wiki

Regulator ciągu

Do poprawnego działania kotłów z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin konieczne jest uzyskanie wymaganego ciągu kominowego. Ciąg kominowy, czyli podciśnienie wytworzone przez komin przed kotłem ma decydujący wpływ na prawidłowość procesu spalania. Zbyt mały ciąg kominowy zwykle wymaga zwiększenia wysokości czynnej komina lub jego średnicy, natomiast przy zbyt dużym ciągu kominowym stosuje się regulatory ciągu.

Regulator ciągu jest to klapa, która otwiera przewód kominowy i dostarcza do jego wnętrza powietrze z zewnątrz, zmniejszając tym samym podciśnienie. Klapa regulatora ma możliwość swobodnego obrotu na osi. Na klapę działają dwie siły: siła otwierająca klapę, wywołana różnicą ciśnień wewnątrz i na zewnątrz komina oraz siła zamykająca wywołana specjalną dźwignią z odważnikiem. Odważnik ustawia się na ramieniu dźwigni w miejscu odpowiadającym danemu podciśnieniu. Jeżeli podciśnienie wewnątrz komina przekroczy wartość nastawioną, klapa otwiera się dopuszczając powietrze. Przy podciśnieniu mniejszym od nastawionej, klapa jest cały czas zamknięta.

Regulatory ciągu często są pomijane przy budowie komina, jednak należy pamiętać, że obliczenia komina dotyczą najczęściej sytuacji najmniej korzystnych ze względu na ciąg kominowy, aby zapewnić prawidłowe działanie kotła również latem, przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Zimą, ciąg kominowy znacznie wzrasta i bez dodatkowej regulacji może wpływać negatywnie na pracę kotła.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy