Kominy-Wiki

Monitorowanie komina | Konserwacja zapobiegawcza

Wolnostojące układy wydechowe / Kominy przemysłowe mogą zostać uszkodzone przez wpływ środowiska, agresywne substancje lub zmienione warunki pracy i obciążenia mechaniczne. Niemniej jednak, aby zagwarantować nieskazitelny stan systemu, zgodnie z DIN EN 13084 / EN 1993-3-2 (wcześniej DIN V 4133), regularne monitorowanie stanu musi być przeprowadzane przez wykwalifikowane osoby.

Monitorowanie stanu obejmuje sprawdzanie i rejestrowanie działania i stanu układu wydechowego w maksymalnym odstępie około dwóch lat. Dziennik zawierający tę kontrolę może zawierać zalecenia dotyczące konserwacji i napraw. Każdy operator wolnostojącego komina jest zobowiązany do przeprowadzenia regularnego monitorowania jego stanu. 

Więcej informacji

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy