Kominy-Wiki

Dylatacja

Dylatacja, to zazwyczaj niewielka szczelina, przestrzeń, oddzielająca dwa elementy konstrukcyjne budynku. Chociaż rozdzielone elementy wyglądają jak jeden (np. dwie płyty betonowej posadzki), to pod względem konstrukcyjnym każdy z nich zachowuje się niezależnie.

Systemy kominowe, zwłaszcza w rozwiązaniu przemysłowym również wymagają rozdzielenia (dylatacji) względem siebie lub względem przyległych budynków. Wysokie kominy, na które działają siły wiatru i naprężenia związane z rozszerzalnością cieplną muszą być rozdzielone względem konstrukcji stałych. Do ruchomych połączeń części komina wykorzystuje się kompensatory wydłużeń, króćce elastyczne, teleskopy itp.

Masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące zamieszczonych treści?
Napisz do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy